ಮುಚ್ಚಿ

ಪ್ರಧಾನ ಮಂತ್ರಿ ಕಿಸಾನ್

ರೈತರ ನೋಂದಣಿ ಕೇಂದ್ರಗಳ ಪಟ್ಟಿ
ಕ್ರಮ ಸಂಖ್ಯೆ ತಾಲ್ಲೂಕು ಹೆಸರು
1 ಮಳವಳ್ಳಿ
2 ಮದ್ದೂರು
3 ಪಾಂಡವಪುರ
4 ಮಂಡ್ಯ
5 ಶ್ರೀರಂಗಪಟ್ಟಣ
ಶ್ರೀರಂಗಪಟ್ಟಣ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಪಟ್ಟಿ
6 ನಾಗಮಂಗಲ
7 ಕೃಷ್ಣರಾಜ ಪೇಟೆ