ಮುಚ್ಚಿ

ಜಿಲ್ಲಾ ಮಟ್ಟದ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು

ಫಿಲ್ಟರ್ ಕೈಪಿಡಿ ವಿಭಾಗದ ಬುದ್ಧಿವಂತಿಕೆ

ಫಿಲ್ಟರ್

ಜಿಲ್ಲಾ ಮಟ್ಟದ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು
ಹೆಸರು ಪದನಾಮ ಇಮೇಲ್ ಮೊಬೈಲ್ ಸಂಖ್ಯೆ ಸ್ಥಿರ ದೂರವಾಣಿ ಸಂಖ್ಯೆ ಫ್ಯಾಕ್ಸ್ ಸಂಖ್ತೆ ವಿಳಾಸ
ದಿವಾಕರ್ ಉಪ ನಿರ್ದೇಶಕರು, ಮಹಿಳಾ ಮತ್ತು ಮಕ್ಕಳ ಕಲ್ಯಾಣ ಇಲಾಖೆ, ಮಂಡ್ಯ dd[dot]mandyawcd[at]yahoo[dot]in 9886077086 08232-221315
ಹೆಮಾಲತಾ ಉಪ ನಿರ್ದೇಶಕರು,ಭೂ ದಾಖಲೆಗಳು. mojini[dot]ddmandya[at]gmail[dot]com 9880055948 08232-231090
ರಾಜಸುಲೋಚನಾ ಜಂಟಿ ನಿರ್ದೇಶಕರು, ಕೃಷಿ, ಮಂಡ್ಯ. jdamandya[at]gmail[dot]com 7259005688 08232-225073