ಮುಚ್ಚಿ

ದಿವಾಕರ್

ಇಮೇಲ್ : dd[dot]mandyawcd[at]yahoo[dot]in
ಪದನಾಮ : ಉಪ ನಿರ್ದೇಶಕರು, ಮಹಿಳಾ ಮತ್ತು ಮಕ್ಕಳ ಕಲ್ಯಾಣ ಇಲಾಖೆ, ಮಂಡ್ಯ
ಮೊಬೈಲ್ ಸಂಖ್ಯೆ : 9886077086
ಸ್ಥಿರ ದೂರವಾಣಿ ಸಂಖ್ಯೆ : 08232-221315