ಮುಚ್ಚಿ

ಶ್ರೀನಿವಾಸ್ ವಿ

ಇಮೇಲ್ : sr[dot]mandya[at]karnataka[dot]gov[dot]in
ಪದನಾಮ : ಉಪ ನೋಂದಣಾಧಿಕಾರಿಗಳು,ಮಂಡ್ಯ
ಮೊಬೈಲ್ ಸಂಖ್ಯೆ : 9480698485
ಸ್ಥಿರ ದೂರವಾಣಿ ಸಂಖ್ಯೆ : 08232-239457