ಮುಚ್ಚಿ

ಜಿಲ್ಲಾ ಆಡಳಿತ

ವಿಭಾಗವಾರು ಯಾರು ಯಾರೆಂದು ಶೋಧಿಸಿ

ಫಿಲ್ಟರ್

ಜಿಲ್ಲಾ ಆಡಳಿತ
ಪ್ರೊಫೈಲ್ ಚಿತ್ರ ಹೆಸರು ಪದನಾಮ ಇಮೇಲ್ ದೂರವಾಣಿ ಫ್ಯಾಕ್ಸ್ ವಿಳಾಸ
ಚಿತ್ರ ಲಭ್ಯವಿಲ್ಲ ಡಾ ಎಂ ವಿ ವೆಂಕಟೇಶ್ . ಭಾ.ಆ.ಸೇ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿ ಮತ್ತು ಜಿಲ್ಲಾ ದಂಡಾಧಿಕಾರಿ dcmandya09[at]gmail[dot]com 08232-224600 ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗಳ ಕಾರ್ಯಾಲಯ, ಮಂಡ್ಯ -571401
ಚಿತ್ರ ಲಭ್ಯವಿಲ್ಲ ಶ್ರೀ ಎಸ್‌ ಎಂ ಜುಲ್‌ ಫಿಖಾರ್‌ ಉಲ್ಲಾ, ಕೆ.ಜಿ.ಎಸ್. ಮುಖ್ಯ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಅಧಿಕಾರಿ ceomandya[at]yahoo[dot]com 08232-224004 ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯ್ತಿ ಮಂಡ್ಯ - 571401 ಕರ್ನಾಟಕ
ಚಿತ್ರ ಲಭ್ಯವಿಲ್ಲ ಶ್ರೀ ಕೆ ಪರಶುರಾಮ , ಭಾ.ಪೊ.ಸೇ ಪೊಲೀಸ್ ಅಧೀಕ್ಷಕರು spmdy[at]ksp[dot]gov[dot]in 08232-224500 ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗಳ ಕಾರ್ಯಾಲಯ ರಸ್ತೆ, ಸುಭಾಷ್ ನಗರ, ಮಂಡ್ಯ, ಕರ್ನಾಟಕ