Close

ಮಾಹಿತಿ ಹಕ್ಕು ಕಾಯಿದೆ

ಕ್ರ.ಸಂ. ಕಚೇರಿ ಹೆಸರು ಮಾಹಿತಿ ಹಕ್ಕು ಕಾಯಿದೆ 2005 ವಿಭಾಗ 4(1)( ಎ) and/or 4(1)(ಬಿ) ನೋಟ/ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ
1 ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಯವರ ಕಾರ್ಯಾಲಯ ಮಂಡ್ಯ 4(1)(B)
2 ತಹಶೀಲ್ದಾರ್‌ ಹಾಗೂ ತಾಲ್ಲೂಕು ದಂಡಾಧಿಕಾರಿಯವರ ಕಾರ್ಯಾಲಯ ಪಂಡವಪುರ 4(1)(A) and 4(1)(B)
3 ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಯವರ ಕಾರ್ಯಾಲಯ ಮಂಡ್ಯ 4(1)(B)
4 ಉಪ ವಿಭಾಗಾಧಿಕಾರಿ ಕಾರ್ಯಾಲಯ ಮಂಡ್ಯ 4(1)(B)
5 ಉಪ ವಿಭಾಗಾಧಿಕಾರಿ ಕಾರ್ಯಾಲಯ ಪಂಡವಪುರ 4(1)(B)
6 ಉಪ ನಿರ್ದೇಶಕರ ಕಾರ್ಯಾಲಯ, ಪಶುಪಾಲನಾ ಮತ್ತು ಪಶುವೈದ್ಯಕೀಯ ಸೇವಾ ಇಲಾಖೆ-2019 4(1)(A)
4(1)(B)
7 ಉಪನಿರ್ದೇಶಕರ ಕಛೇರಿ, ಮಹಿಳಾ ಮತ್ತು ಮಕ್ಕಳ ಅಭಿವ್ರದ್ಧಿ ಇಲಾಖೆ, ಮಂಡ್ಯ 4(1)(A)
4(1)(B)
8 ಕೈಗಾರಿಕೆ ಮತ್ತು ವಾಣಿಜ್ಯ ಇಲಾಖೆ, ಮಂಡ್ಯ 2019-2020 4(1)(B)
9 ಕೈಗಾರಿಕೆ ಮತ್ತು ವಾಣಿಜ್ಯ ಇಲಾಖೆ, ಮಂಡ್ಯ 2020-2021 RTI4(1)A
RTI4(1)B
10 ಹಿಂದುಳಿದ ವರ್ಗಗಳ ಕಲ್ಯಾಣ ಇಲಾಖೆ, ಮಂಡ್ಯ 4(1)(A) and 4(1)(B)
11 ಸಮಾಜ ಕಲ್ಯಾಣ ಇಲಾಖೆ, ಮಂಡ್ಯ 4(1)(A)
4(1)(B)
12 ಉಪ ನಿರ್ದೇಶಕರ ಕಛೇರಿ, ಜಿಲ್ಲಾ ಪಾಲಿಕ್ಲಿನಿಕ್‌,ಪಶುಪಾಲನಾ ಮತ್ತು ಪಶುವೈದ್ಯಕೀಯ ಸೇವಾ ಇಲಾಖೆಯ 4(1)(b)
13 ಮುಖ್ಯ ಪಶುವೈದ್ಯಾಧಿಕಾರಿಗಳ ಕಛೇರಿ,ಪಶುವೈದ್ಯಕೀಯ ಆಸ್ಪತ್ರೆ, ಪಶುಪಾಲನಾ ಮತ್ತು ಪಶುವೈದ್ಯಕೀಯ ಸೇವಾ ಇಲಾಖೆ 4(1)(B)
14 ಉಪ ನಿರ್ದೇಶಕರ ಕಾರ್ಯಾಲಯ, ಪಶುಪಾಲನಾ ಮತ್ತು ಪಶುವೈದ್ಯಕೀಯ ಸೇವಾ ಇಲಾಖೆ-2020 4(1)B
15 ಸಮಾಜ ಕಲ್ಯಾಣ ಇಲಾಖೆ, ಮಂಡ್ಯ 4(1)(b)
16 ಶಿಶು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಯೋಜನಾಧಿಕಾರಿಗಳ ಕಛೇರಿ, ಮಹಿಳಾ ಮತ್ತು ಮಕ್ಕಳ ಅಭಿವ್ರದ್ಧಿ ಇಲಾಖೆ, ಮಂಡ್ಯ 4(1)(A)
4(1)(B)

ಮಾಹಿತಿ ಹಕ್ಕುಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿಗಾಗಿ

ಮಾಹಿತಿ ಹಕ್ಕು ಕಾಯಿದೆ ವೆಬ್ಸೈಟ್