ಮುಚ್ಚಿ

ನರೇಗಾ- ಅಕೌಂಟ್ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ನೇಮಕಾತಿ

ನರೇಗಾ- ಅಕೌಂಟ್ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ನೇಮಕಾತಿ
ಶೀರ್ಷಿಕೆ ವಿವರಣೆ ಪ್ರಾರಂಭದ ದಿನಾಂಕ ಮುಕ್ತಾಯ ದಿನಾಂಕ ಕಡತ
ನರೇಗಾ- ಅಕೌಂಟ್ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ನೇಮಕಾತಿ

ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್ ಮಹಾತ್ಮಗಾಂಧಿ ನರೇಗಾ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಹೊರಗುತ್ತಿಗೆ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಅಕೌಂಟ್ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ಹುದ್ದೆಗೆ ಅರ್ಜಿ ಆಹ್ವಾನಿಸಿದ ಅಧಿಸೂಚನೆ

28/07/2020 10/08/2020 ನೋಟ (1 MB)