ಮುಚ್ಚಿ

ಮಂಡ್ಯ ಗ್ರಾಮಾಂತರ ವೃತ್ತ ನಿರೀಕ್ಷಕರ ಕಛೇರಿ

ಬನ್ನೂರು ರಸ್ತೆ ಮಂಡ್ಯ ನಗರ, ಮಂಡ್ಯ ಜಿಲ್ಲೆ, ಪಿನ್ ಕೋಡ್- 571401.

ಇಮೇಲ್ : cpirruralmdy[at]ksp[dot]gov[dot]in
ದೂರವಾಣಿ : 08232-221107