ಮುಚ್ಚಿ

ರಂಗನತಿಟ್ಟು ಪಕ್ಷಿಧಾಮ

ಶ್ರೀರಂಗಪಟ್ಟಣದಿಂದ ನಾಲ್ಕು ಕಿ.ಮೀ ಮತ್ತು ಮೈಸೂರುನಿಂದ 18 ಕಿ.ಮೀ. ದೂರದಲ್ಲಿರುವ ರಂಗನತಿಟ್ಟು ಪಕ್ಷಿಧಾಮವು ಮಣ್ಣಿನ ಬ್ಯಾಂಕುಗಳನ್ನು ಹೋಲುವ ವಿಲಕ್ಷಣ ಮತ್ತು ಪರಿಚಿತ ಮತ್ತು ಮೊಸಳೆಗಳ ಪಕ್ಷಿಗಳ ಹತ್ತಿರದ ನೋಟವನ್ನು ಅನುಮತಿಸುತ್ತದೆ. ಸೈಬೀರಿಯಾ ದೂರದಲ್ಲಿರುವ ಪಕ್ಷಿಗಳೀಗೆ ಇದು ಅವರ ಮನೆಯಾಗಿದೆ. ಕಾವೇರಿ ನದಿಯು ಕಲ್ಲುಗಳು ಮತ್ತು ಆವೃತಗಳ ನಡುವೆ ಹರಡಿಕೊಂಡಿರುತ್ತದೆ. ಈ ದ್ವೀಪವು ಸಮೃದ್ಧ ಹಸಿರು ಸಸ್ಯಗಳಿಂದ ತುಂಬಿರುತ್ತದೆ.ಈ ಸ್ಥಳವು ವಿಶ್ವದಾದ್ಯಂತ ಇಲ್ಲಿಗೆ ವಲಸೆ ಹೋಗುವ ಹಕ್ಕಿಗಳಿಗೆ ಸೂಕ್ತ ತಾಣವಾಗಿದೆ.

ಫೋಟೋ ಗ್ಯಾಲರಿ

  • ರಂಗನಾತಿಟ್ಟು ಪಕ್ಷಿ
  • ರಂಗನತಿಟ್ಟು
  • ರಂಗನಥಿಟ್ಟು ಪಕ್ಷಿಧಾಮ

ತಲುಪುವ ಬಗೆ:

ವಿಮಾನದಲ್ಲಿ

ಸಮೀಪದ ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣ ಕೆಂಪೇಗೌಡಾ ಅಂತರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣ , ಬೆ0ಗಳೂರು

ರೈಲಿನಿಂದ

ಹತ್ತಿರದ ರೈಲು ನಿಲ್ದಾಣವು ಶ್ರೀರಂಗಪಟ್ಟಣ ರೈಲು ನಿಲ್ದಾಣ

ರಸ್ತೆ ಮೂಲಕ

ಮೈಸೂರುನಿಂದ 18 ಕಿ.ಮೀ ಅಥವಾ ಶ್ರೀರಂಗಪಟ್ಟಣದ 4 ಕಿ.ಮೀ.