ಮುಚ್ಚಿ

ಚುನಾಯಿತ ಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳು

ಲೋಕಸಭಾ ಸದಸ್ಯರು
ಕ್ಷೇತ್ರ ಚುನಾಯಿತ ಸದಸ್ಯರು ಪಕ್ಷದ ಹೆಸರು
ಮಂಡ್ಯ ಎ. ಸುಮಲತಾ ಪಕ್ಷೇತರ
ವಿಧಾನಸಭಾ ಸದಸ್ಯರು
ಕ್ಷೇತ್ರ ಚುನಾಯಿತ ಸದಸ್ಯರು ಪಕ್ಷದ ಹೆಸರು
186-ಮಳವಳ್ಳಿ ಶ್ರೀ. ಡಾ. ಕೆ. ಅನ್ನದಾನಿ ಜನತಾ ದಳ(ಜಾತ್ಯಾತೀತ)
187-ಮದ್ದೂರು ಶ್ರೀ. ಡಿ ಸಿ ತಮ್ಮಣ್ಣ ಜನತಾ ದಳ(ಜಾತ್ಯಾತೀತ)
188-ಮೇಲುಕೋಟೆ ಶ್ರೀ. ಸಿ.ಎಸ್. ಪುಟ್ಟರಾಜು ಜನತಾ ದಳ(ಜಾತ್ಯಾತೀತ)
188-ಮಂಡ್ಯ ಶ್ರೀ. ಎಂ. ಶ್ರೀನಿವಾಸ್ ಜನತಾ ದಳ(ಜಾತ್ಯಾತೀತ)
190-ಶ್ರೀರಂಗಪಟ್ಟಣ ಶ್ರೀ. ರವೀಂದ್ರ ಶ್ರೀಕಾಂಠಯ್ಯ ಜನತಾ ದಳ(ಜಾತ್ಯಾತೀತ)
191-ನಾಗಮಂಗಲ ಶ್ರೀ. ಸುರೇಶ್ ಗೌಡ ಜನತಾ ದಳ(ಜಾತ್ಯಾತೀತ)
192-ಕೃಷ್ಣರಾಜ ಪೇಟೆ ಶ್ರೀ. ನಾರಾಯಣಗೌಡ ಭಾರತೀಯ ಜನತಾ ಪಾರ್ಟಿ