ಮುಚ್ಚಿ

ಎಸ್.ಟಿ.ಡಿ ಮತ್ತು ಪಿನ್ ಕೋಡ್ ಗಳು

 

ಪ್ರದೇಶ ಎಸ್.ಟಿ.ಡಿ ಕೋಡ್ ಪಿನ್ ಕೋಡ್
ಮಂಡ್ಯ 08232 571401
ಮದ್ದೂರು 08237 571428
ಮಳವಳ್ಳಿ 08231 571430
ಪಾಂಡವಪುರ 08236 571434
ಶ್ರೀರಂಗಪಟ್ಟಣ 08236 571438
ನಾಗಮಂಗಲ 08234 571432
ಕೃಷ್ಣರಾಜ ಪೇಟೆ 08230 571426