ಮುಚ್ಚಿ

ಚುನಾವಣೆ

ವಿಧಾನಸಭಾ ಚುನಾವಣೆ – 2023

ಜಿಲ್ಲಾ ಚುನಾವಣಾಧಿಕಾರಿ,ಮಂಡ್ಯ.

ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ನಡೆಯುವ ಚುನಾವಣೆಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಮಾಹಿತಿಗಳನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಒದಗಿಸಲಾಗುವುದು


ನಮೂನೆ-9 ಮುಂಗಡ ಅರ್ಜಿಗಳು
186 ಮಳ್ಳವಳ್ಳಿ ಡೌನ್‌ಲೋಡ್
187 ಮದ್ದೂರು ಡೌನ್‌ಲೋಡ್
188 ಮೇಲುಕೋಟೆ ಡೌನ್‌ಲೋಡ್
189 ಮಂಡ್ಯ ಡೌನ್‌ಲೋಡ್
190 ಶ್ರೀರಂಗಪಟ್ಟಣ ಡೌನ್‌ಲೋಡ್
191 ನಾಗಮಂಗಲ ಡೌನ್‌ಲೋಡ್
192 ಕೃಷ್ಣರಾಜಪೇಟೆ ಡೌನ್‌ಲೋಡ್