ಪ್ರಸಿದ್ದರ ಸೂಚಿ

ಜಿಲ್ಲಾ ಆಡಳಿತ

ಹೆಸರು ಪದನಾಮ ಇಮೇಲ್ ವಿಳಾಸ ದೂರವಾಣಿ
ಡಾ ಎಂ ವಿ ವೆಂಕಟೇಶ್ . ಭಾ.ಆ.ಸೇಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿ ಮತ್ತು ಜಿಲ್ಲಾ ದಂಡಾಧಿಕಾರಿdcmandya09[at]gmail[dot]comಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗಳ ಕಾರ್ಯಾಲಯ, ಮಂಡ್ಯ -57140108232-224600
ಶ್ರೀ ಕೆ.ಯಾಲಕ್ಕಿಗೌಡ, ಕೆ.ಜಿ.ಎಸ್.ಮುಖ್ಯ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಅಧಿಕಾರಿceomandya[at]yahoo[dot]comಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯ್ತಿ ಮಂಡ್ಯ - 571401 ಕರ್ನಾಟಕ08232-224004
ಶ್ರೀ ಶಿವ ಪ್ರಕಾಶ್ ದೇವರಾಜು , ಭಾ.ಪೊ.ಸೇಪೊಲೀಸ್ ಅಧೀಕ್ಷಕರುspmdy[at]ksp[dot]gov[dot]inಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗಳ ಕಾರ್ಯಾಲಯ ರಸ್ತೆ, ಸುಭಾಷ್ ನಗರ, ಮಂಡ್ಯ, ಕರ್ನಾಟಕ08232-224500