ದಾಖಲೆಗಳು

ದಾಖಲೆಗಳು
ಶೀರ್ಷಿಕೆ ದಿನಾಂಕ ಡೌನ್ಲೋಡ್ / ಲಿಂಕ್
ನಾಗರಿಕ ಸನ್ನದ್ದು,ಮಂಡ್ಯ ತಾಲ್ಲೂಕು 03/08/2018 ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ(56 KB)
ನಾಗರಿಕ ಸನ್ನದ್ದು,ಮದ್ದೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು 03/08/2018 ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ(84 KB)
ಜಿಲ್ಲಾ ಅಂಕಿ-ಅಂಶ 03/08/2018 ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ(8 MB)