ಮುಚ್ಚಿ

ಮಾಹಿತಿ ಹಕ್ಕು ಕಾಯಿದೆ

ಮಾಹಿತಿ ಹಕ್ಕು ಕಾಯಿದೆ ಅರ್ಜಿಗಳು

ಕ್ರ.ಸಂ. ಕಚೇರಿ ಹೆಸರು ಮಾಹಿತಿ ಹಕ್ಕು ಕಾಯಿದೆ 2005 ವಿಭಾಗ 4(1)( ಎ) and/or 4(1)(ಬಿ) ನೋಟ/ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ
1 ತಹಶೀಲ್ದಾರ್‌ ಹಾಗೂ ತಾಲ್ಲೂಕು ದಂಡಾಧಿಕಾರಿಯವರ ಕಾರ್ಯಾಲಯ ಪಂಡವಪುರ 4(1)A and 4(1)B
2 ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಯವರ ಕಾರ್ಯಾಲಯ ಮಂಡ್ಯ 4(1)(B)
3 ಉಪ ವಿಭಾಗಾಧಿಕಾರಿ ಕಾರ್ಯಾಲಯ ಮಂಡ್ಯ 4(1)(B)1
4 ಉಪ ವಿಭಾಗಾಧಿಕಾರಿ ಕಾರ್ಯಾಲಯ ಪಂಡವಪುರ 4(1)(B)1
5 ಉಪ ನಿರ್ದೇಶಕರರವರ ಕಾರ್ಯಾಲಯ, ಪಶುಪಾಲನಾ ಮತ್ತು ಪಶುವೈದ್ಯಕೀಯ ಸೇವಾ ಇಲಾಖೆ 4(1)A
4(1)B

ಮಾಹಿತಿ ಹಕ್ಕುಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿಗಾಗಿ

ಮಾಹಿತಿ ಹಕ್ಕು ಕಾಯಿದೆ ವೆಬ್ಸೈಟ್