ಮುಚ್ಚಿ

ಮಾಹಿತಿ ಹಕ್ಕು ಕಾಯಿದೆ

ಕ್ರ.ಸಂ. ಕಚೇರಿ ಹೆಸರು ಮಾಹಿತಿ ಹಕ್ಕು ಕಾಯಿದೆ 2005 ವಿಭಾಗ 4(1)( ಎ) and/or 4(1)(ಬಿ) ನೋಟ/ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ
1 ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಯವರ ಕಾರ್ಯಾಲಯ ಮಂಡ್ಯ 4(1)(B)
2 ತಹಶೀಲ್ದಾರ್‌ ಹಾಗೂ ತಾಲ್ಲೂಕು ದಂಡಾಧಿಕಾರಿಯವರ ಕಾರ್ಯಾಲಯ ಪಂಡವಪುರ 4(1)(A) and 4(1)(B)
3 ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಯವರ ಕಾರ್ಯಾಲಯ ಮಂಡ್ಯ 4(1)(B)
4 ಉಪ ವಿಭಾಗಾಧಿಕಾರಿ ಕಾರ್ಯಾಲಯ ಮಂಡ್ಯ 4(1)(B)
5 ಉಪ ವಿಭಾಗಾಧಿಕಾರಿ ಕಾರ್ಯಾಲಯ ಪಂಡವಪುರ 4(1)(B)
6 ಉಪ ನಿರ್ದೇಶಕರರವರ ಕಾರ್ಯಾಲಯ, ಪಶುಪಾಲನಾ ಮತ್ತು ಪಶುವೈದ್ಯಕೀಯ ಸೇವಾ ಇಲಾಖೆ 4(1)(A)
4(1)(B)
7 ಉಪನಿರ್ದೇಶಕರ ಕಛೇರಿ, ಮಹಿಳಾ ಮತ್ತು ಮಕ್ಕಳ ಅಭಿವ್ರದ್ಧಿ ಇಲಾಖೆ, ಮಂಡ್ಯ 4(1)(A)
4(1)(B)
8 ಕೈಗಾರಿಕೆ ಮತ್ತು ವಾಣಿಜ್ಯ ಇಲಾಖೆ, ಮಂಡ್ಯ 4(1)(B)
9 ಹಿಂದುಳಿದ ವರ್ಗಗಳ ಕಲ್ಯಾಣ ಇಲಾಖೆ, ಮಂಡ್ಯ 4(1)(A) and 4(1)(B)
10 ಸಮಾಜ ಕಲ್ಯಾಣ ಇಲಾಖೆ, ಮಂಡ್ಯ 4(1)(A)
4(1)(B)

ಮಾಹಿತಿ ಹಕ್ಕುಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿಗಾಗಿ

ಮಾಹಿತಿ ಹಕ್ಕು ಕಾಯಿದೆ ವೆಬ್ಸೈಟ್