ಮುಚ್ಚಿ

ವಿಪತ್ತು ನಿರ್ವಹಣೆ

‘ವಿಪತ್ತು’ ಎನ್ನುವುದು ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಜೀವನಕ್ಕೆ ಅನಿರೀಕ್ಷಿತ ಮತ್ತು ಗಂಭೀರ ಬೆದರಿಕೆಯಾಗಿದೆ. ದುರಂತದ ಘೋಷಣೆಯು ಸನ್ನಿವೇಶದ ಗುರುತ್ವಾಕರ್ಷಣೆ ಅಥವಾ ಪ್ರಮಾಣ, ಒಳಗೊಳ್ಳುವ ಬಲಿಪಶುಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ, ಸಮಯ ಘಟನೆ ಅಂದರೆ ಘಟನೆಯ ಹಠಾತ್ ಸ್ಥಿತಿ, ಸ್ಥಳಾವಕಾಶದ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಆರೈಕೆಯ ಲಭ್ಯತೆ ಮತ್ತು ಸಹಾಯಕ ಸಿಬ್ಬಂದಿ, ವೈದ್ಯಕೀಯ ಸಲಕರಣೆಗಳು, ಔಷಧಿಗಳು ಮತ್ತು ಆಹಾರದಂತಹ ಇತರ ಮೂಲಭೂತ ಮಾನವ ಅಗತ್ಯಗಳ ಮೇಲೆ ಅವಲಂಬಿತವಾಗಿದೆ, ಆಶ್ರಯ ಮತ್ತು ಬಟ್ಟೆ, ಘಟನೆಯ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ವಾತಾವರಣದ ಸ್ಥಿತಿಗತಿಗಳು, ಹೀಗಾಗಿ ಮಾನವ ಸಂಕಷ್ಟಗಳನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುವುದು ಮತ್ತು ಮಾನವ ಅಗತ್ಯಗಳನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸುವುದು ಬಲಿಪಶುಗಳು ಸಹಾಯವಿಲ್ಲದೆ ನಿವಾರಣೆ ಮಾಡುವುದಿಲ್ಲ. ಮಾನವಕುಲದ ಅಸ್ತಿತ್ವದಿಂದಲೂ ವಿಕೋಪಗಳು ಸಂಭವಿಸುತ್ತಿವೆ.

ವಿಪತ್ತು ನಿರ್ವಹಣೆಯ ಎಲ್ಲಾ ಹಂತಗಳ ಮೇಲೆ ಕೇಂದ್ರೀಕರಿಸುವ ಒಂದು ಪೂರ್ವಭಾವಿ ವಿಧಾನವನ್ನು ಉತ್ತೇಜಿಸಲು ಮತ್ತು ದೇಶದಲ್ಲಿ ವಿಪತ್ತು ನಿರ್ವಹಣೆಯ ವಿಧಾನದಲ್ಲಿ ಮಾದರಿ ಬದಲಾವಣೆಯನ್ನು ಮುಂದಕ್ಕೆ ತರಲು ಅಗತ್ಯವಾದ ರಚನೆಗೆ ಸಂಸ್ಥೆ ಹೆಚ್ಚು ಸುಸಂಬದ್ಧತೆ ನೀಡಲು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ವಿಪತ್ತು ನಿರ್ವಹಣಾ ಕಾಯಿದೆ 2005 ರಲ್ಲಿ ತರಲಾಯಿತು. ಅಂತೆಯೇ, ಜಿಲ್ಲೆಯ ಜಿಲ್ಲಾ ವಿಪತ್ತು ನಿರ್ವಹಣಾ ಯೋಜನೆಗಳ ಅನುಷ್ಠಾನದ ಮೂಲಕ ಜಿಲ್ಲೆಯ ವಿಪತ್ತುಗಳ ಪರಿಣಾಮಕಾರಿ ನಿರ್ವಹಣೆಗಾಗಿ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯವು ಎಲ್ಲ ಜಿಲ್ಲೆಗಳಲ್ಲಿ ರಾಜ್ಯ ವಿಪತ್ತು ನಿರ್ವಹಣಾ ಪ್ರಾಧಿಕಾರ ಮತ್ತು ಜಿಲ್ಲಾ ವಿಪತ್ತು ನಿರ್ವಹಣಾ ಪ್ರಾಧಿಕಾರಗಳನ್ನು ರಚಿಸಿದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ 2015-16ರಲ್ಲಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಜಿಲ್ಲಾ ವಿಪತ್ತು ನಿರ್ವಹಣಾ ಯೋಜನೆಗಳನ್ನು (ಡಿಡಿಪಿಪಿ) ಸಿದ್ಧಪಡಿಸುವಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಸುಧಾರಣೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಯವರ ಕಚೇರಿ ಮತ್ತು ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ಆಯುಕ್ತರ ಕಚೇರಿ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರ ವಹಿಸಿವೆ. ಜಿಲ್ಲೆಯ ವಿಪತ್ತುಗಳ ವಿರುದ್ಧ ತಡೆಗಟ್ಟುವ ಮತ್ತು ತಗ್ಗಿಸುವ ಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಕೈಗೊಳ್ಳಲು ಜಿಲ್ಲೆಯ ಆಡಳಿತಕ್ಕೆ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ನೀಡುವ ಪ್ರತಿ ತಾಲೂಕಿನಲ್ಲಿ ಸಮಾಲೋಚನಾ ಸಭೆಯನ್ನು ನಡೆಸುವುದು, ಒಟ್ಟಾರೆಯಾಗಿ ಈ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಲು ಜಿಲ್ಲೆಯ ಆಡಳಿತದ ಒಂದು ನೈಜ ಪ್ರಯತ್ನವಾಗಿದೆ ಮತ್ತು ನೀವು ಯಾವುದೇ ಸಲಹೆಗಳನ್ನು ಮತ್ತು ಸೂಚನೆಗಳನ್ನು ಮುಕ್ತವಾಗಿ ಹೊಂದಿದ್ದರೆ ಅದೇ ವಿಷಯವನ್ನು ತಿಳಿಸಲು, ಮುಂದಿನ ಆವೃತ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಅವುಗಳನ್ನು ನಾವು ಸೇರಿಸಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು. ಸಮಯದ ಪ್ರಮುಖ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ನಮಗೆ ಒದಗಿಸಿದ ಎಲ್ಲಾ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಿಗೆ ಮತ್ತು ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಿಗೆ ನಾವು ಕೃತಜ್ಞರಾಗಿರುತ್ತೇವೆ. ಸಾಧ್ಯವಾದಾಗಲೆಲ್ಲಾ ಕೆಲವು ಖಾಲಿ ಜಾಗವನ್ನು ಒದಗಿಸಲಾಗಿದೆ ಇದರಿಂದಾಗಿ ಯಾವುದೇ ಹೊಸ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಮತ್ತು ಯಾವಾಗ ಬೇಕಾದರೂ ಸೇರಿಸಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು.

ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಬಿಸಿಗಾಳಿ ಕಾರ್ಯ ಯೋಜನೆ_2024-25

ವಿಪತ್ತು ನಿರ್ವಹಣಾ ಪ್ರಾಧಿಕಾರ ಸಭೆಗಳ ಸಭಾ ನಡವಳಿ 08/05/2024

ವಿಪತ್ತು ನಿರ್ವಹಣಾ ಪ್ರಾಧಿಕಾರ ಸಭೆಗಳ ಸಭಾ ನಡವಳಿ 29/02/2024

ವಿಪತ್ತು ನಿರ್ವಹಣಾ ಪ್ರಾಧಿಕಾರ ಸಭೆಗಳ ಸಭಾ ನಡವಳಿ 06/02/2024

ವಿಪತ್ತು ನಿರ್ವಹಣಾ ಪ್ರಾಧಿಕಾರ ಸಭೆಗಳ ಸಭಾ ನಡವಳಿ 22/01/2024

ವಿಪತ್ತು ನಿರ್ವಹಣಾ ಪ್ರಾಧಿಕಾರ ಸಭೆಗಳ ಸಭಾ ನಡವಳಿ 05/01/2024

ವಿಪತ್ತು ನಿರ್ವಹಣಾ ಪ್ರಾಧಿಕಾರ ಸಭೆಗಳ ಸಭಾ ನಡವಳಿ 21/12/2023

ವಿಪತ್ತು ನಿರ್ವಹಣಾ ಪ್ರಾಧಿಕಾರ ಸಭೆಗಳ ಸಭಾ ನಡವಳಿ 18/12/2023

ವಿಪತ್ತು ನಿರ್ವಹಣಾ ಪ್ರಾಧಿಕಾರ ಸಭೆಗಳ ಸಭಾ ನಡವಳಿ 24/11/2023

ವಿಪತ್ತು ನಿರ್ವಹಣಾ ಪ್ರಾಧಿಕಾರ ಸಭೆಗಳ ಸಭಾ ನಡವಳಿ 17/11/2023

ವಿಪತ್ತು ನಿರ್ವಹಣಾ ಪ್ರಾಧಿಕಾರ ಸಭೆಗಳ ಸಭಾ ನಡವಳಿ 27/07/2023


  • ತಾಲ್ಲೂಕು ಬರ ನಿರ್ವಹಣೆ ಟಾಸ್ಕ್‌ ಪೋರ್ಸ್‌ ಸಭಾ ನಡವಳಿ:
ಮಳವಳ್ಳಿ 03/11/2023 ಮಳವಳ್ಳಿ 15/11/2023 ಮಳವಳ್ಳಿ 23/11/2023 ಮಳವಳ್ಳಿ 07/12/2023 ಮಳವಳ್ಳಿ 21/12/2023 ಮಳವಳ್ಳಿ 06/01/2024 ಮಳವಳ್ಳಿ 16/01/2024 ಮಳವಳ್ಳಿ 13/02/2024 ಮಳವಳ್ಳಿ 29/02/2024 ಮಳವಳ್ಳಿ 05/03/2024
ಮಳವಳ್ಳಿ 03/04/2024 ಮಳವಳ್ಳಿ 20/04/2024                
ಮದ್ದೂರು 16/12/2023 ಮದ್ದೂರು 26/12/2023 ಮದ್ದೂರು 05/01/2024 ಮದ್ದೂರು 12/01/2024 ಮದ್ದೂರು 06/02/2024 ಮದ್ದೂರು 28/02/2024 ಮದ್ದೂರು 05/03/2024      
ಪಂಡವಪುರ 10/11/2023 ಪಂಡವಪುರ 23/11/2023 ಪಂಡವಪುರ 08/12/2023 ಪಂಡವಪುರ 04/01/2024 ಪಂಡವಪುರ 23/01/2024 ಪಂಡವಪುರ 03/02/2024 ಪಂಡವಪುರ 26/02/2024      
ಮಂಡ್ಯ 04/12/2023 ಮಂಡ್ಯ 21/12/2023 ಮಂಡ್ಯ 05/01/2024 ಮಂಡ್ಯ 18/01/2024 ಮಂಡ್ಯ 02/02/2024 ಮಂಡ್ಯ 30/03/2024 ಮಂಡ್ಯ 16/04/2024      
ಶ್ರೀರಂಗಪಟ್ಟಣ 21/11/2023 ಶ್ರೀರಂಗಪಟ್ಟಣ 01/12/2023 ಶ್ರೀರಂಗಪಟ್ಟಣ 18/12/2023 ಶ್ರೀರಂಗಪಟ್ಟಣ 02/01/2024 ಶ್ರೀರಂಗಪಟ್ಟಣ 16/01/2024 ಶ್ರೀರಂಗಪಟ್ಟಣ 30/01/2024 ಶ್ರೀರಂಗಪಟ್ಟಣ 17/02/2024 ಶ್ರೀರಂಗಪಟ್ಟಣ 01/03/2024 ಶ್ರೀರಂಗಪಟ್ಟಣ 11/03/2024 ಶ್ರೀರಂಗಪಟ್ಟಣ 30/04/2024/a>
ನಾಗಮಂಗಲ 27/11/2023 ನಾಗಮಂಗಲ 07/12/2023 ನಾಗಮಂಗಲ 14/12/2023 ನಾಗಮಂಗಲ 21/12/2023 ನಾಗಮಂಗಲ 28/12/2023 ನಾಗಮಂಗಲ 11/01/2024 ನಾಗಮಂಗಲ 23/01/2024 ನಾಗಮಂಗಲ 31/01/2024 ನಾಗಮಂಗಲ 16/02/2024 ನಾಗಮಂಗಲ 29/02/2024
ನಾಗಮಂಗಲ 09/03/2024 ನಾಗಮಂಗಲ 21/03/2024 ನಾಗಮಂಗಲ 30/03/2024 ನಾಗಮಂಗಲ 16/04/2024 ನಾಗಮಂಗಲ 03/05/2024 ನಾಗಮಂಗಲ 08/05/2024        
ಕೃಷ್ಣರಾಜಪೇಟೆ 20/09/2023 ಕೃಷ್ಣರಾಜಪೇಟೆ 18/11/2023 ಕೃಷ್ಣರಾಜಪೇಟೆ 08/12/2023 ಕೃಷ್ಣರಾಜಪೇಟೆ 29/12/2023 ಕೃಷ್ಣರಾಜಪೇಟೆ 10/01/2024 ಕೃಷ್ಣರಾಜಪೇಟೆ 05/02/2024 ಕೃಷ್ಣರಾಜಪೇಟೆ 09/02/2024 ಕೃಷ್ಣರಾಜಪೇಟೆ 13/03/2024 ಕೃಷ್ಣರಾಜಪೇಟೆ 01/04/2024  

ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ವಿಪತ್ತು ನಿರ್ವಹಣಾ ಪೋರ್ಟಲ್