ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಮತ್ತು ಪರಂಪರೆ

ಮಂಡ್ಯ ಜಿಲ್ಲೆಯು ನಾಟಕಗಳು ಮತ್ತು ಕಲಾವಿದರನ್ನು ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಿಸಲು ಹೆಸರುವಾಸಿಯಾಗಿದೆ. ಇದು ತನ್ನ ವರ್ಣರಂಜಿತ  ಮತ್ತು ಐಷಾರಾಮಿ ನಾಟಕ ದೃಶ್ಯಗಳಿಗೆ  ವ್ಯಾಪಕ ಖ್ಯಾತಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ.