ಮುಚ್ಚಿ

ಕಂದಾಯ ಆಡಳಿತ

ಕಂದಾಯ ಆಡಳಿತ
ಹೆಸರು ಒಟ್ಟು
ಕಂದಾಯ ಉಪ ವಿಭಾಗಗಳು 2
ಕಂದಾಯ ತಾಲ್ಲೂಕು 7
ಕಂದಾಯ ಗ್ರಾಮಗಳು 1477
ಕಂದಾಯ ಉಪ ವಿಭಾಗಗಳು : (2)
ಕ್ರಮ ಸಂಖ್ಯೆ ಕಂದಾಯ ಉಪ ವಿಭಾಗದ ಹೆಸರು
1 ಮಂಡ್ಯ
2 ಪಾಂಡವಪುರ
ಕಂದಾಯ ತಾಲ್ಲೂಕು : (7)
ಕ್ರಮ ಸಂಖ್ಯೆ ಉಪ ವಿಭಾಗದ ಹೆಸರು Taluk
1 ಮಂಡ್ಯ ಮಂಡ್ಯ
2 ಮಂಡ್ಯ ಮಳವಳ್ಳಿ
3 ಮಂಡ್ಯ ಮದ್ದೂರು
4 ಪಾಂಡವಪುರ ಪಾಂಡವಪುರ
5 ಪಾಂಡವಪುರ ಕೃಷ್ಣರಾಜ ಪೇಟೆ
6 ಪಾಂಡವಪುರ ಶ್ರೀರಂಗಪಟ್ಟಣ
7 ಪಾಂಡವಪುರ ನಾಗಮಂಗಲ