ಮುಚ್ಚಿ

ನೋಂದಣಿ ಮತ್ತು ಮುದ್ರಾಂಕ ಇಲಾಖೆ

ಫಿಲ್ಟರ್ ಕೈಪಿಡಿ ವಿಭಾಗದ ಬುದ್ಧಿವಂತಿಕೆ

ಫಿಲ್ಟರ್

ನೋಂದಣಿ ಮತ್ತು ಮುದ್ರಾಂಕ ಇಲಾಖೆ
ಹೆಸರು ಪದನಾಮ ಇಮೇಲ್ ಮೊಬೈಲ್ ಸಂಖ್ಯೆ ಸ್ಥಿರ ದೂರವಾಣಿ ಸಂಖ್ಯೆ ಫ್ಯಾಕ್ಸ್ ಸಂಖ್ತೆ ವಿಳಾಸ
ಮೆನಾಕ ಎಚ್ ಆರ್ ಉಪ ನೋಂದಣಾಧಿಕಾರಿಗಳು,ಬೆಳ್ಳೂರು sr[dot]bellur[at]karnataka[dot]gov[dot]in 9480698492 08234-288340
ಎಂ ಎಸ್ ಶಿವಪ್ಪ .ಉಪ ನೋಂದಣಾಧಿಕಾರಿಗಳು,ನಾಗಮಂಗಲ sr[dot]nagamangala[at]karnataka[dot]gov[dot]in 9480698491 08234-261255
ನಾಗೇಂದ್ರ ಕುಮಾರ್ ಎಚ್ ಸಿ ಉಪ ನೋಂದಣಾಧಿಕಾರಿಗಳು,ಕೃಷ್ಣರಾಜ ಪೇಟೆ sr[dot]krpet[at]karnataka[dot]gov[dot]in 9480698487 08232-261255
ನಾಗರಾಜು ಉಪ ನೋಂದಣಾಧಿಕಾರಿಗಳು,ಪಂಡವಪುರ sr[dot]pandavapura[at]karnataka[dot]gov[dot]in 9480698489 08236-255064
ರಮೇಶ್ ಕೆ ಕೆ ಉಪ ನೋಂದಣಾಧಿಕಾರಿಗಳು,ಶ್ರೀರಂಗಪಟ್ಟಣ sr[dot]srirangapatna[at]karnataka[dot]gov[dot]in 9480698480 08236-292460
ಮಂಜುಳ ಉಪ ನೋಂದಣಾಧಿಕಾರಿಗಳು,ಮಳವಳ್ಳಿ sr[dot]malavalli[at]karnataka[dot]gov[dot]in 9480698486 08231-244299
ಎನ್ ನಂಜಪ್ಪ ಉಪ ನೋಂದಣಾಧಿಕಾರಿಗಳು,ಮದ್ದೂರು sr[dot]maddur[at]karnataka[dot]gov[dot]in 9916786200 08232-233876
ಶ್ರೀನಿವಾಸ್ ವಿ ಉಪ ನೋಂದಣಾಧಿಕಾರಿಗಳು,ಮಂಡ್ಯ sr[dot]mandya[at]karnataka[dot]gov[dot]in 9480698485 08232-239457
ವಿಜಯಲಕ್ಷ್ಮಿ ಆರ್ ಇನಾಂದಾರ್ ಜಿಲ್ಲಾ ನೋಂದಣಾಧಿಕಾರಿಗಳು,ಮಂಡ್ಯ dr[dot]mandya[at]karnataka[dot]gov[dot]in 9480698484 08232-221918