ಮುಚ್ಚಿ

ರೂಪ ಎಂ ಜಿ

ಇಮೇಲ್ : toactsrpatna[at]gmail[dot]com
ಪದನಾಮ : ತಹಸೀಲ್ದಾರ್,ಶ್ರೀರಂಗಪಟ್ಟಣ
ಮೊಬೈಲ್ ಸಂಖ್ಯೆ : 9740524910
ಸ್ಥಿರ ದೂರವಾಣಿ ಸಂಖ್ಯೆ : 08236-252029