ಮುಚ್ಚಿ

ಉಪ ನೋಂದಣಾಧಿಕಾರಿಗಳು,ಕೃಷ್ಣರಾಜ ಪೇಟೆ

ಇಮೇಲ್ : sr[dot]krpet[at]karnataka[dot]gov[dot]in
ಪದನಾಮ : ಉಪ ನೋಂದಣಾಧಿಕಾರಿಗಳು,ಕೃಷ್ಣರಾಜ ಪೇಟೆ
ಸ್ಥಿರ ದೂರವಾಣಿ ಸಂಖ್ಯೆ : 08232-261255