ಮುಚ್ಚಿ

ಗ್ರಾಮ ಆಡಳಿತ ಅಧಿಕಾರಿ

Filter Document category wise

ಫಿಲ್ಟರ್

ಗ್ರಾಮ ಆಡಳಿತ ಅಧಿಕಾರಿ
ಶೀರ್ಷಿಕೆ ದಿನಾಂಕ View / Download
ಗ್ರಾಮ ಲೆಕ್ಕಿಗರ ದಾಖಲೆ ಪರಿಶೀಲನೆಯ ನಂತರ ನಿರಾಕರಣೆ ಪಟ್ಟಿ. 25/01/2023 ನೋಟ
ಗ್ರಾಮ ಲೆಕ್ಕಿಗರ ದಾಖಲೆಗಳ ಪರಿಶೀಲನೆಗೆ ಗೈರುಹಾಜರಿ ಪಟ್ಟಿ. 07/01/2023 ನೋಟ
ಗ್ರಾಮ ಲೆಕ್ಕಿಗರ ಪದನಾಮ ಬದಲಾವಣೆ OM 07/01/2023 ನೋಟ (168 KB)
ಗ್ರಾಮ ಲೆಕ್ಕಿಗರ ದಾಖಲೆ ಪರಿಶೀಲನೆ 02/07/2022 ನೋಟ (4 MB)