ಮುಚ್ಚಿ

ಮಂಡ್ಯ ನಗರ ವೃತ್ತ ನಿರೀಕ್ಷಕರ ಕಛೇರಿ

ಆರ್.ಪಿ ರಸ್ತೆ ಮಂಡ್ಯ ನಗರ, ಮಂಡ್ಯ ಜಿಲ್ಲೆ, ಪಿನ್ ಕೋಡ್- 571401.

ಇಮೇಲ್ : cpitownmdy[at]ksp[dot]gov[dot]in
ದೂರವಾಣಿ : 08232-223132