ಮುಚ್ಚಿ

ಡಾ.ಎಂ.ಅಶ್ವಿನಿ, , ಭಾ.ಪೊ.ಸೇ

ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗಳ ಕಾರ್ಯಾಲಯ ರಸ್ತೆ, ಸುಭಾಷ್ ನಗರ, ಮಂಡ್ಯ, ಕರ್ನಾಟಕ

ಇಮೇಲ್ : spmdy[at]ksp[dot]gov[dot]in
ಪದನಾಮ : ಪೊಲೀಸ್ ಅಧೀಕ್ಷಕರು
ದೂರವಾಣಿ : 08232-224500