ಮುಚ್ಚಿ

ಜಿಲ್ಲೆಯ ನಕ್ಷೆ

ಕರ್ನಾಟಕದ 30 ಜಿಲ್ಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾದ ಮಂಡ್ಯ ರಾಜ್ಯದ ದಕ್ಷಿಣ ಬಯಲು ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿದೆ. ರಾಜ್ಯದ ಹವಾಮಾನವು ಸರಾಸರಿ ವಾರ್ಷಿಕ ಮಳೆ 700 ಮಿಮೀ. ಆದರೆ ಕಾವೇರಿ ಮತ್ತು ಹೇಮಾವತಿ ನದಿಯ ನೀರಾವರಿ ನೀರಿನಿಂದಾಗಿ ಕೃಷಿ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ 48 ಪ್ರತಿಶತದಷ್ಟು ನೀರಾವರಿ ಇದೆ. ಉಳಿದ 52 ಪ್ರತಿಶತ ಪ್ರದೇಶವು ಶುಷ್ಕವಾಗಿದೆ