ಮುಚ್ಚಿ

ಆರಕ್ಷಕ ಠಾಣೆ

ಕೆಸ್ತೂರು ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ

ಕೆಸ್ತೂರು ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ ಮದ್ದೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು, ಮಂಡ್ಯ ಜಿಲ್ಲೆ. ಪಿನ್ ಕೋಡ್- 571476

ಇಮೇಲ್ : kesturmdy[at]ksp[dot]gov[dot]in
ದೂರವಾಣಿ : 08232-279735

ಕೊಪ್ಪ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ

ಕೊಪ್ಪ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ ಮದ್ದೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು, ಮಂಡ್ಯ ಜಿಲ್ಲೆ. ಪಿನ್ ಕೋಡ್- 571425

ಇಮೇಲ್ : koppamdy[at]ksp[dot]gov[dot]in
ದೂರವಾಣಿ : 08232-248032

ಜಿಲ್ಲಾ ಪೊಲೀಸ್ ಕಛೇರಿ

ಡಿಸಿ ಆಫೀಸ್ ರಸ್ತೆ, ಮಂಡ್ಯ ನಗರ, ಮಂಡ್ಯ ಜಿಲ್ಲೆ, ಪಿನ್ ಕೋಡ್- 571401.

ಇಮೇಲ್ : spmdy[at]ksp[dot]gov[dot]in
ದೂರವಾಣಿ : 08232-224500

ಜಿಲ್ಲಾ ಸಶಸ್ತ್ರ ಮೀಸಲು ಪಡೆ, ಮಂಡ್ಯ.

ಜಿಲ್ಲಾ ಸಶಸ್ತ್ರ ಮೀಸಲು ಪಡೆ ಮಂಡ್ಯ. ಬನ್ನೂರು ರಸ್ತೆ ಮಂಡ್ಯ ನಗರ, ಮಂಡ್ಯ ಜಿಲ್ಲೆ, ಪಿನ್ ಕೋಡ್-571401

ಇಮೇಲ್ : darmdy[at]ksp[dot]gov[dot]in
ದೂರವಾಣಿ : 08232-224057

ನಾಗಮಂಗಲ ಉಪವಿಭಾಗ ಕಛೇರಿ

ಪೊಲೀಸ್ ಉಪವಿಭಾಗಾಧಿಕಾರಿಗಳ ಕಛೇರಿ, ನಾಗಮಂಗಲ ತಾಲ್ಲೂಕು, ಮಂಡ್ಯ ಜಿಲ್ಲೆ, ಪಿನ್ ಕೋಡ್-571432

ಇಮೇಲ್ : sdponmangalamdy[at]ksp[dot]gov[dot]in
ದೂರವಾಣಿ : 08234-285286

ನಾಗಮಂಗಲ ಗ್ರಾಮಾಂತರ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ

ನಾಗಮಂಗಲ ಗ್ರಾಮಾಂತರ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ, ನಾಗಮಂಗಲ ತಾಲ್ಲೂಕು, ಮಂಡ್ಯ ಜಿಲ್ಲೆ, ಪಿನ್ ಕೋಡ್- 571432

ಇಮೇಲ್ : nmangalaruralmdy[at]ksp[dot]gov[dot]in
ದೂರವಾಣಿ : 08234-285210

ನಾಗಮಂಗಲ ಟೌನ್ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ

ನಾಗಮಂಗಲ ಟೌನ್ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ, ನಾಗಮಂಗಲ ತಾಲ್ಲೂಕು, ಮಂಡ್ಯ ಜಿಲ್ಲೆ, ಪಿನ್ ಕೋಡ್- 571432

ಇಮೇಲ್ : nmangalamdy[at]ksp[dot]gov[dot]in
ದೂರವಾಣಿ : 08232-286040

ನಾಗಮಂಗಲ ವೃತ್ತ ಕಛೇರಿ

ನಾಗಮಂಗಲ ವೃತ್ತ ಕಛೇರಿ. ನಾಗಮಂಗಲ ತಾಲ್ಲೂಕು, ಮಂಡ್ಯ ಜಿಲ್ಲೆ, ಪಿನ್ ಕೋಡ್-571432

ಇಮೇಲ್ : cpinmangalamdy[at]ksp[dot]gov[dot]in
ದೂರವಾಣಿ : 08234-286294

ಪಾಂಡವಪುರ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ

ಪಾಂಡವಪುರ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ, ಪಾಂಡವಪುರ ತಾಲ್ಲೂಕು, ಮಂಡ್ಯ ಜಿಲ್ಲೆ, ಪಿನ್ ಕೋಡ್- 571434

ಇಮೇಲ್ : ppuramdy[at]ksp[dot]gov[dot]in
ದೂರವಾಣಿ : 08236-255132

ಪೊಲೀಸ್ ಉಪವಿಭಾಗಾಧಿಕಾರಿಗಳ ಕಛೇರಿ

ಆರ್.ಪಿ ರಸ್ತೆ ಮಂಡ್ಯ ನಗರ, ಮಂಡ್ಯ ಜಿಲ್ಲೆ, ಪಿನ್ ಕೋಡ್- 571401.

ಇಮೇಲ್ : sdpomdy[at]ksp[dot]gov[dot]in
ದೂರವಾಣಿ : 08232-221187